BIO MAGDALENA CUBROVÁ

akademická malířka Magdalena Cubrová

VIRTUALNÍ BYT / oncyber / coinbase / opensea / looksrare / rarible / twitter / instagram / facebook / navštiv Magdaleninu NFT výstavu v metaverzu / zakupte si skutečné olejomalby, možno zaslat /

Academic artist Magdalena Cubrova - paintings, intallations, graphic art
Magdalena Cubrova, academic painter

Magdalena Cubrová vystudovala AVU, u profesora Smetany a Fišárka, a od té doby působí již déle než 50 let jako profesionální výtvarný umělec. Má za sebou výstavy a instalace po celém světě, pracovala také na návrzích interiérů, v začátcích své kariéry se věnovala také grafické tvorbě. Je zastoupena v celé řadě galerií, a soukromých sbírek po celém světě, a její díla jsou vysoce ceněna. 

Magdalena Cubrová se narodila v roce 1952 v Praze. V roce 1970 – 1976 absolvovala vysokoškolská studia na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. A.Fišárka a prof. J.Smetany. Po ukončení studia se věnuje malířství a monumentální tvorbě. V roce 1982 získala stipendium na Academii Piettro Vanucci, Perugia v Itálii.

Do současnosti se prezentovala svými díly na 52 kolektivních, 23 zahraničních (Itálie, Holandsko, Německo) a 28 samostatných výstavách. Od roku 2007 se věnuje zejména retrospektivním výstavám. Na svém kontě má 25 realizací do architektury, několik stovek obrazů, kreseb, ilustrací. Je zastoupená ve sbírkách Národní galerie v Praze, v některých krajských a oblastních galeriích v ČR, ve Vládních úřadech a společenských organizacích a v soukromých sbírkách po celém světě (ČR, Německo, Itálie, Švédsko, USA, Brazílie, Japonsko, Řecko, Holandsko, Spojené království, Švýcarsko, Venezuela, Španělsko) .

Magdalena Cubrova works daily for over 50 years
Magdalena Cubrova works daily for over 50 years

Obrazy Magdaleny Cubrové jsou mozaikou vlastních představ a snů. Jsou nádhernou souhrou duše a mysli, která je dominantní složkou pro vyjádření lidské existence tvůrčí cestou. Svět, ve kterém autorka žije, se nikterak neliší od vizí lidí, kteří žijí obyčejný všední život, v němž se kloubí neopakovatelnost okamžiků, kterými procházejí, ať už jsou to chvíle štěstí nebo smutku.

Mnozí z nás nebyli obdařeni talentem, přes který člověk výjimečně dokáže zhmotňovat své myšlenky a vize ve formě uměleckých děl, které se neodmyslitelně stávají zrcadlem života každého z nás. Magdalena Cubrová je autorka, která nepodléhá módním stylům, její obrazy jsou originálními fragmenty zachycující skutečnost doby, chvíle, okamžiku… života…

( autor textu český galerista Richard Bergman – Gallery MaxiArt , Galerry33 )

Pro Magdalenu Cubrovou je svět divukrásná zahrada, jak sama říká:

„Umím žít z nejobyčejnějších věcí… vítr, déšť, klíčení, růst, uvadání, kameny, tráva, plamen, zima a teplo, to vše je puls mého života. To všední a lidské je mi nejbližší. Práce v domácnosti, starost o rodinu a teprve pak čas na chvíli přemýšlení a práci v ateliéru. Cítím to jako krásnou odměnu, malou satisfakci za všechno své všední konání. Vznáším se tajemstvím života, odkrývám v sobě komnaty nepoznaných událostí budoucích dějů, sním, zaposlouchávám se do tónů minulosti. A pak se probouzím, sesbírám všechno to, co jsem viděla a cítila a vrátím se na zem, abych to všechno mohla systematicky zakreslit. Sbírám všechna tajemství lidského bytí stejně jako kameny a „zajímavé lidi“. Mám sbírku ideálů, vlastních nároků a požadavků. A co je mým největším svátkem? – Tvořit systémy ve svých zálibách.“

Podívejte se na nabídku maleb Magdaleny Cubrové k prodeji


Akademická malířka Magdalena Cubrová celý život žije a pracuje v Praze, kde během let vystřídala různé ateliéry v různých částech Prahy. Prozatím namalovala více než tisíc olejových obrazů na plátně. Její dílo se dá rozdělit do přehledu obrazových cyklů.

 • 1976 Diplomní práce Praha – Architektura a v její kulise nějaký děj, skrumáže lidí, aut.
 • 1976-1977 Stavba Metra v Praze
 • 1976-1977 Technika v krajině
 • 1978 Poutě a slavnosti – Kolotoče, Provazochodci. Magdalena Cubrová nečerpá ze skutečnosti, ale výhradně z představ a vzpomínek
 • 1979 Kouzelníci – zase ve smyslu imaginace např. Kouzelník Moře, Kouzelník Touha.
 • 1980-1981 Lidové zvyky a obyčeje – zájem o národopis, zvláště o lidovou architekturu, řemeslo a umění pro Magdalenu Cubrovou velkou radostí v průběhu života. Je to jeden z jejích „náhradních světů“ kam se uchyluje, protože s tím současným není nikdy spokojená. Dalšími takovými svět je rostlinstvo a později studium vědecké grafologie)
 • 1982 Skleníky Měsíce zvěrokruhu
 • 1982-1983 Kouzelnice, Kašpárci, Sudičky – nerealistické figury, spíše kompozice na ploše – jakási záminka pro obraz.
 • 1983-1992 Bytosti – velká plátna, olej. Na formátu vždy jedna figura na světle modrém pozadí, většinou ženské figury groteskních tvarů. (názvy jako: Matka Dokonalá, Fantom, Vyvinutá, Žena – židle, Žena – stoleček)
 • 1984 Itálie
 • 1985 Figury Bytosti – velkoformátové kresby kombinovanou technikou. Groteskní forma. Kreseb bylo několik set a později byly některé převedeny do olejů.
 • 1986 Makovice – téma kulatého útvaru rostlinného původu – naplněné semeny. V technice oleje na plátně i reliéfní technika na dřevěné desce. (Laťovka a na ní nalepované struktury: písek, kameny, textil, kov, sklo – potom je na tento povrch kresleno tužkou a malováno akrylem)
 • 1991-1992 Provazochodci, Kouzelníci, Kolotoče, Lidové zvyky – tematické návraty, tzv. „na spirále času“ jak se vyjádřila sama umělkyně Magdalena Cubrová: „Vždycky jsem zvědavá, jak je jinak zpracuji po předchozích zkušenostech.“
 • 1993-1994 Ženy na výběr Hlavy – kombinovaná reliéfní technika na laťovce; příklady názvů Hlav: Troje zuby, Kvetoucí hlava, Šestero uší
 • 1994-1995 nábytek – malba na starý nábytek (ale nikoliv dobové repliky); opět kombinovaná reliéfní technika, stejná jako na laťovce. Témata „podivných bytostí“ nebo skřítků.
 • 1995 Kouzelníci, Poutě – olejové obrazy, opět „návraty“
 • 1995 Ikony – malba na dřevěné desky, proto název ikony. Kombinovaná technika reliéfu, malby, kresby, lepení krajek, sklíček, kovových předmětů do podkladu.
 • 1996-1997 Domečky – na plátně se objevuje symbol domu a okolo nějaké dění drobných bytostí v krajině. Nejspíš to znamená – domov. Zjevení – podivné bytosti v krajině.
 • 1998-2006 Velká Morava – téma inspirované velkomoravskou kulturou, jejími symboly a znaky.
 • 1999-2002 Příroda, Zahrádky, Majáky, Šneci – poprvé zkouší v malování techniku hladké malby – olej na laťovce. Na verše českých básníků (ponejvíce Hrubín, Seifert, Mácha). Jak se vyjádřila sama umělkyně Magdalena Cubrová: „Těší mě zaobírat se verši a zjišťovat jak přesně je tento literární útvar schopen vyjadřovat obraz.“
 • 2003-2004 Návraty – po čtyřleté epizodě hladké malby se vrací ke způsobu strukturální, šťavnaté malby, která je autorce dána odjakživa a je pro ni zdá se, přirozenější
 • 2005-2007 Chrámy – oleje na plátně větších formátů (chápáno jako atributy architektury a jako sídlo myšlení civilizací). Z tématu vyplynuly další cykly: Kříže, Roucha, Madony, Mariánský kult, Andělé – ne v náboženském smyslu, ale spíše duchovním a kulturním, ve smyslu symbolu.
 • 2005-2007 Křídla a Ptáci
 • 2006-2008 Palety, Česká esa (karty) – vznikly ve spolupráci s pražskou galerií Compromis, zastupující MC
 • 2009 Obličej s krajinou – kombinovaná technika, plátno, olej.
 • 2012 Křížová cesta – dřevěné desky, kombinovaná technika.
 • 2013 Chrámy, Křídla, Poutníci, Audience
 • 2014-2015 Ikony – dřevěné desky Jaro, Léto, Podzim, Zima Ateliery
 • 2016 Ptáci
 • 2017 Květiny pro … Mořské vody Dobře naladěná piana … Motýli Snídaně a večeře u Tiffanyho Rozhraní – okruhy témat obrazů, založené na kontrastu geometrie a organického výrazu.
 • 2018-2019 Vůně, Parfémy – bezpředmětné obrazy je třeba vnímat jako vůni.
 • 2020 Domov
 • 2022 Souhvězdí
 • 2023 Vůně, Parfémy
 • 2024 Přátelé, Poutníci Tváře v lukách Vzhůru, Radost, Emoce a Konstrukce, Rozhraní, Soustředění stoupá, Dětství vzpomínáš?, Průnik a Mísení, Víření, Bezstarostné poletování. To jsou obrazy pocitů, emocí.

„V nových obrazech zkoumám svázání a poměry dvou složek na formátu. Geometrická, technická, racionální kontra fantazijní, organická, emocionální, za současné přítomnosti vnitřní síly a energie.“

Magdalena Cubrová.

Magdalena měla v roce 2022 výstavu k 70. narozenïnám a její NFT byla také vystavena v rámci NFT NYC na Times Square v New Yorku.

BIO MAGDALENA CUBROVÁ